Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Equestar paardensport en kopers van goederen en diensten.

1.2 Door het plaatsen van de bestelling erkent u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website of door contact op te nemen met Equestar op Facebook en Instagram.

2.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Equestar paardensport uw bestelling heeft verwerkt.

3. Verkoop via de internetwinkel

3.1 Het internet werkt handmatig. Wij behouden ons het recht voor om gekochte artikelen niet te leveren als het artikel binnen 3 weken niet meer leverbaar is, omdat de omzet de verwachtingen overtrof en wij het artikel mogelijk niet op tijd geleverd krijgen.

4. Prijzen

4.1 De geldende prijzen staan ​​vermeld op de recent gepubliceerde website van Equestar paardensport.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, heeft Equestar paardensport het recht de op de website vermelde prijzen en overige voorwaarden te wijzigen.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en BTW, exclusief transportkosten en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Nadat de vervoerder heeft vastgesteld dat deze is "afgeleverd", kan Equestar Equestrian de gekochte zending niet aansprakelijk stellen voor het verlies ervan. In dit geval zal de klant het transport moeten regelen.

5.3 Vanaf het moment dat de bestelling is betaald, wordt de bestelling binnen 7 werkdagen verzonden. Helaas kunnen beperkende factoren altijd voorkomen dat dit werkt.

5.4 De levertijden zijn slechts indicatief vermeld bij Equestar paardensport. Een te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de vertraging in de levering zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat u de overeenkomst in stand houdt. U heeft dan het recht de bestelling te annuleren of indien nodig de overeenkomst te ontbinden.

6. Betaling

6.1 U kunt op de volgende manieren betalen: - U betaalt contant of met een tikkie bij het afhalen van uw bestelling op het adres van Equestar paardensport. - U kiest voor creditcard, paypal, mastercard of IDEAL De betaalmethode kies je zelf in het bestelproces van onze internetwinkel.

7. Garantie

7.1 De garantie dekt fabricage- en materiaalfouten. Normale slijtage valt uiteraard niet onder de garantie.

7.2 Garantieaanspraken kunnen uitsluitend binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail of bericht aan Equestar paardensport worden ingediend, te weten met een korte omschrijving van het gebrek en het toesturen van een kopie van de factuur.

7.3 Deze garantie houdt in dat, conform de voorwaarden genoemd in 7.2, Equestrian Equestrian het product of de koopprijs of enig onderdeel daarvan (naar keuze van Equestrian Equestrian) zal repareren of vervangen, zonder dat daarvoor kosten hoeven te worden betaald.

7.4 Deze garantie geldt niet indien: U wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; er sprake is van gebreken die zijn veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik, zoals het niet naleven van de daarbij behorende instructies.

8. Retourzending

8.1 Zie het gedeelte Verzenden en retourneren voor informatie.