Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Equestar equestrian en kopers van goederen en diensten.

1.2 Door het plaatsen van de bestelling erkent u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

2. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website of door contact op te nemen met Equestar op Facebook en Instagram.

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Equestar equestrian uw bestelling in behandeling heeft genomen.

 

3. Verkoop via de internetwinkel

3.1 Het internet werkt handmatig. We behouden ons het recht voor om gekochte artikelen niet te leveren wanneer het artikel niet langer beschikbaar is binnen 3 weken, aangezien er meer is verkocht dan verwacht en we het artikel mogelijk niet op tijd geleverd krijgen.

 

4. Prijzen

4.1 De geldende prijzen vermeld op de recent gepubliceerde website van Equestar equestrian.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Equestar equestrian gerechtigd de op de website vermelde prijzen en andere voorwaarden te wijzigen. 4.3 Alle prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en BTW, exclusief transportkosten, verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Zodra de vervoerder heeft vastgesteld dat deze is "afgeleverd" kan Equestar equestrian de gekochte zending niet aansprakelijk stellen voor verlies daarvan. De klant zal in dit geval het transport moeten aanspreken.

5.3 Vanaf het moment dat de bestelling wordt betaald, wordt de bestelling binnen 7 werkdagen verzonden. Helaas kunnen altijd belemmerende factoren ervoor zorgen dat dit niet altijd werkt.

5.4 De levertijden zijn indicatief alleen bij Equestar equestrian opgegeven. Te late levering geeft u geen recht op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de vertraging in de levering zodanig is dat van u redelijkerwijs niet gevergd kan worden de overeenkomst in stand te laten. U bent dan gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien nodig.

 

6. Betaling

6.1 U kunt op de volgende manieren betalen:

- U betaalt contant of met een tikkie bij het afhalen van uw bestelling op het adres van Equestar equestrian.

- U kiest voor creditcard, paypal, mastercard of IDEAL

U kiest zelf de betaalmethode in het bestelproces van onze internetwinkel.

 

7. Garantie:

7.1 De garantie dekt fabrieks- en materiaalfouten. Normale slijtage valt uiteraard niet onder de garantie.

7.2 Garantieclaims kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail of bericht worden ingediend bij Equestar equestrian namelijk met een korte omschrijving van het gebrek en het toezenden van een kopie van de factuur.

7.3 Deze garantie houdt in dat de in 7.2, Equestar equestrian gestelde voorwaarden het product of de koopprijs of enig onderdeel daarvan (naar keuze van Equestar equestrian) repareren of vervangen, zonder dat daarvoor kosten hoeven te worden betaald.

7.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: U wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; er gebreken zijn die zijn veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik, zoals het niet naleven van de daarbij behorende instructies.

 

8. Retour zending

8.1 zie het kopje verzending en retournering voor informatie.